تبلیغ‌کنندگان «درجه» ماهیانه بیش از ۴ میلیارد تومان کالا، مستقیما از طریق وب‌سایت «درجه» به فروش می‌رسانند

 

۵۰۰،۰۰۰ تصمیم خرید هر ماه از طریق وب‌سایت «درجه» گرفته می‌شود.