ارگونومیک

نکات پیش از خرید نکاتی که باید قبل از خرید صندلی ارگونومیک بدانید

نکاتی که باید قبل از خرید صندلی ارگونومیک بدانید

فناوری‌های جدید به زندگی ما سرعت داده‌اند اما از حرکت و پویایی بدن‌مان کم کرده‌اند. به همین خاطر است که بیشتر ما در طول روز و برای ساعات طولانی در حالت نشسته به سر می‌بریم. در چنین وضعیتی چه چیزی بیش از همه مهم است؟ انتخاب و خرید صندلی طبی که به آن ارگونومیک می‌گویند.